Prijzen voor Comenius Leeuwarden in Beneluxfinale First Lego League 

Leeuwarden - Zo’n 500 kinderen van negen tot vijftien jaar leverden zaterdag jl. bij het Friesland College in 50 teams felle strijd tijdens de Beneluxfinale van de First Lego League.

Team H2Ons van CSG Comenius Leeuwarden sleepte liefst twee prijzen in de wacht. Dit waren de ‘TU Eindhoven Junior Judges Award' en de ‘NFGD Robot Strategie & Innovatie Award'. Het team kreeg de Junior Judges Award omdat het de beste beoordeling kreeg van de jury, samengesteld uit leeftijdsgenootjes. De Robot Strategie & Innovatie Award viel hen ten deel omdat H2Ons een robot gemaakt had met het meest innovatieve ontwerp en door de uitgekiende strategie die het team gebruikte om missies op te lossen. Girlpower Team NEXAR van CSG Bogerman uit Sneek ging naar huis met een fraaie tweede prijs, de ‘Friesland College Champions Award'. Ze plaatsten zich met hun zilveren medaille voor óf het World Festival in Detroit Michigan (VS), óf het Open Invitational Championship in Debrecen (Hongarije), óf het International Open Championship in Tallinn (Estland). Welke internationale wedstrijd het uiteindelijk wordt, hangt af van de winnaar van de eerste prijs, Pretty Smart POWER Girls van Yellow Ducks uit Zuidhorn, Groningen. Dat team, volledig bestaand uit meisjes, heeft als winnaar van de ‘Ministerie van Defensie Champions Award' het privilege van de eerste keus voor een van deze drie wedstrijden. Workshops Naast de wedstrijden waren er ook uitdagende workshops georganiseerd voor de talrijke jeugdige bezoekers, waarin ze konden ontdekken hoe verrassend wetenschap en technologie zijn. Dat viel niet alleen bij henzelf goed in de smaak, maar ook bij de met hen meegekomen ouders en grootouders. Echt teamwork Met gespannen gezichten en in opperste concentratie waren de kinderen de hele dag bezig. Opvallend was de enorme gedrevenheid van de deelnemers. Allen deden een projectonderzoek en bouwden en programmeerden een robot, waarbij ze intensief moesten samenwerken. Dit jaar draaide alles om water: hoe komen we eraan en hoe transporteren, gebruiken we het en hoe voeren we het af?  Ook moesten de teams zelf een volledig autonome robot ontwerpen, bouwen en programmeren. Daarbij maakten zij gebruik van het Lego Mindstorms systeem. Met hun robot voerden ze op een wedstrijdtafel missies uit tegen de andere teams. De internationale 'core values' die de First Lego League centraal stelde, vormden samen het derde wedstrijdonderdeel. Dit waren ‘focus op samen leren’, ‘sportiviteit voorop’ en ‘ontdekken is belangrijker dan winnen’. Door deze waarden te omarmen leren kinderen dat een ander helpen de basis is van teamwork.  Wereldwijd nemen niet minder dan 300.000 kinderen uit meer dan 80 verschillende landen deel aan de First Lego League.