Reünie Rijks HBS, RSG, Slauerhoff (college)

Leeuwarden - Oud-leerlingen, -docenten en -medewerkers kunnen zich inschrijven voor de reünie ‘de Rijks 150’ van de Rijks HBS, de RSG en het Slauerhoff (College) te Leeuwarden.

De reüniecommissie heeft er voor gekozen de reünie te koppelen aan de activiteiten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Op zaterdag 8 september 2018 wordt een grote groep reünisten verwacht. Bij het 125-jarig bestaan in 1992 hadden zich bijna 3000 reünisten aangemeld. Deze reünie wordt gehouden voor alle oud-leerlingen, oud-docenten en oud-medewerkers van de RHBS, RSG, Slauerhoff College en OSG Slauerhoff, die voor 1 september 1998 op deze scholen zaten. De reünisten kunnen in september gaan genieten van een uitgebreid programma, waarover alles te vinden is op www.derijks150.nl.  De inschrijving vindt voornamelijk plaats via deze website; het inschrijfformulier kan echter ook gedownload worden en per post verstuurd.