EHBO-verenigingen in onze regio gaan samenwerken

Leeuwarden - De reeds anderhalf jaar bestaande succesvolle samenwerking tussen de EHBO-verenigingen Licomar (Leeuwarden) en EHBO-Sneek heeft een vervolg gekregen. De andere verenigingen in de gemeente Leeuwarden zijn eveneens toegetreden tot dit samenwerkingsverband.

Met de toenemende vraag aan hulpverleners bij evenementen, zeker in het jaar van LF2018,  wordt het voor de verenigingen steeds lastiger om zelfstandig aan die vraag te kunnen blijven voldoen. Een belangrijk aspect daarbij is ook dat de vraag steeds specifieker wordt. Door de samenwerking met elkaar aan te gaan ontstaat een pool van rond de negentig erkende en goed opgeleide Oranje Kruis hulpverleners die in staat zijn om aan die eisen te voldoen. Met de samenwerking blijft de zelfstandigheid van de bij het Oranje Kruis aangesloten EHBO-verenigingen Licomar, Sneek en omstreken, Leeuwarden, Stiens en omstreken, Jelsum-Britsum-Cornjum en Wergea/Warten gegarandeerd. Echter op het gebied van hulpverlening kan nu uit een grotere groep mensen worden geput en wordt de professionaliteit vergroot. Tevens ontstaat de mogelijkheid om nieuwe hulpverleners sneller op te leiden door de opleidingen, daar waar gewenst, aan elkaar te koppelen. De verenigingen zijn er van overtuigd dat dit samenwerkingsverband succesvol zal zijn en dat nog beter dan tot nu toe al het geval was, de dienstverlening kan worden geboden die door de opdrachtgever wordt gevraagd. Voor specifieke hulpverleningsaanvragen kunt u gewoon de EHBO-vereniging bij u in de buurt benaderen. Gezamenlijk zal vervolgens worden bekeken hoe aan de vraag kan worden voldaan.