Ludieke actie CBS de Paadwizer in Oentsjerk op stakingsdag

Oentsjerk - Basisschool de Paadwizer in Oentsjerk deed op woensdag 14 februari niet mee aan de staking in Noord-Nederland.

Het schoolteam wilde de school juist openhouden om ouders te informeren over de huidige zorgelijke stand van het basisonderwijs. Te weinig leerkrachten staan klaar om het werk van de ouderen over te nemen. Nu al is er een groot tekort aan invalkrachten. Daags van tevoren namen alle kinderen voor hun ouders een hartje mee naar huis met de slogan 'Hart voor Onderwijs'. Dit mochten de ouders de volgende ochtend ondertekend weer op school inleveren. Ruim tachtig hartjes werden die ochtend aan de ‘hot-line’ gehangen. Andere ouders namen daarom ook het eerste uur van de dag de groepen over van de leerkrachten. Later die ochtend gingen alle kinderen in optocht door het dorp. Hierbij maakten ze met opzet zoveel kabaal, dat dit wel de aandacht trok van onze dorpsgenoten. Op deze wijze denken we ouders en politiek nogmaals te wijzen op de huidige problematiek met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.