Met de soepfiets door Leeuwarden

Leeuwarden - Twee medewerkers en vrijwilligers van het Leger des Heils vertrekken zo'n beetje iedere vrijdagmiddag voor een ronde met de soepfiets door Leeuwarden.

Ze bieden de mensen waarvan ze vermoeden dat ze dakloos zijn een kop soep aan en maken een praatje. Dit blijken vaak zorgmijders, die ook (nog) niet gebruik maken van de opvang van onder andere het Leger des Heils. De medewerkers en vrijwilligers van de soepfiets proberen hun vertrouwen te winnen en geven een kaartje met telefoonnummer aan de mensen in de hoop dat ze wél gebruik gaan maken van de hulp die beschikbaar is voor hen.  Door Jantsje Walstra / YourPost  Josiena (49) werkt bij Hier en Nu De Tuinen, onderdeel van Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord. De soepfiets wordt ingezet vanaf De Tuinen. ,,We werken hier met professionele krachten en met vrijwilligers. De meeste mensen hebben ook wel een link met het geloof, maar dat is niet altijd de hoofdreden om hier te werken. We werken hier uit hart voor de medemens.” Josiena vertelt hoe ze hier terecht is gekomen. ,,Ik had een opleiding gedaan in de administratie en heb lange tijd bij een assurantiekantoor gewerkt. Toen de kinderen groot waren en ik weer wilde werken was dat een mooie gelegenheid om een carrièreswitch te maken. Ik wilde liever wat ‘socialer’ werk doen dan op kantoor zitten. Ik deed de volwassenenopleiding zorg en welzijn en liep hier destijds ook stage. Na een paar andere dienstverbanden ben ik vorig jaar weer aangenomen bij het Leger des Heils.” Zich helemaal vrij voelen Josiena en haar collega’s hopen met de soepfiets die mensen te bereiken die niet in de opvang komen. ,,Maar ze kiezen er soms zelf  voor om op straat te leven. Dan hoeven ze niet rekening te houden met regels en wetten en voelen ze zich helemaal vrij.” Josiena zegt dat ze meestal door het Rengerspark, De Prinsentuin, de Potmarge, in het stadscentrum bij de bieb, de Schrans en het station bij de mensen langsgaan. Naast de soep hebben ze voor de liefhebbers nog een broodje en eventueel extra wanten of sokken tegen de koude. ,,Bij onze dagopvang die aansluit op de nachtopvang, kunnen mensen biljarten, darten of een spelletje doen en er is gelegenheid te douchen en de kleren te wassen. Er is hier gelegenheid koffie, thee, soep en een broodje nuttigen. Begeleiders helpen soms met het bellen naar instanties en de mensen hebben hier vaak een postadres, dit is verplicht voor de gemeente om een uitkering te kunnen krijgen. Als de mensen bij ons opgevangen worden, proberen we ze een passend vervolgtraject te bieden. Dat kan bij het Leger des Heils zelf of bij ZIENN (beschutte woonplek), bij de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) of bij VNN (Verslavingszorg Noord Nederland).”  Verslaafd of schulden De doelgroep is gevarieerd. ,,De mensen zijn aan alcohol of (soft)drugs verslaafd, hebben ontslag gekregen, er zijn andere omstandigheden zoals scheiding, familieperikelen, of ze kunnen hun huis niet betalen door schulden. Allemaal redenen waarom mensen op straat terecht komen. Over het algemeen is sprake van psychische of psychiatrische problematiek. al dan niet door trauma's uit hun jeugd of dienstjaren in het leger Sommigen zitten als kind al in de opvang en dat gaat in hun volwassenheid door. Het zijn wel meestal mannen die bij ons hulp krijgen. Vrouwen worden vaak bij Fier opgevangen. Gelukkig is er wel een verloop, een aantal mensen krijgt uiteindelijk eventueel met goede hulp een nieuwe plek in de samenleving.