Friese bibliotheken op taalmissie

Leeuwarden - De tweedejaars pabo-studenten van NHL Stenden Hogeschool hebben vrijdag 16 februari een bibliotheekpas en een voor hen geselecteerd jeugdboek ontvangen uit handen van Hans van der Veen, directeur dbieb, namens het Fries Bibliotheken Netwerk.

Het betekent de aftrap van een provinciebrede pilot om aankomende leerkrachten zo enthousiast te maken over taal en lezen, dat zij die liefde aan vele generaties kinderen willen en kunnen overdragen. 

De Friese bibliotheken hebben een van de drie landelijke pilots binnengehaald van de Stichting Lezen, waarbij pabostudenten aan de slag gaan met de Bibliotheek op School. De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak waarbij scholen, bibliotheken en gemeentes structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Onder andere in de vorm van collecties in de scholen en samenwerking van leesconsulenten met docenten. Met de pilot worden aankomende leerkrachten al vroeg bewust gemaakt van het belang van taal- en leesplezier. De studenten worden bewust van het inzetten van jeugdboeken bij alle vakken en krijgen een collectie met actuele boeken tot hun beschikking, bijvoorbeeld ten behoeve van stages.

Verbinden

Bij de feestelijke aftrap in dbieb in de Blokhuispoort kregen zo’n zestig aanwezige studenten een lidmaatschapskaart en een speciaal voor hen geselecteerd boek. Zo ontving Nadine de Vries het boek ‘De vlucht van Omid’ geschreven door Lysette van Geel, omdat zij dit boek kan voorlezen aan haar stageklas groep 8. Van belang is om een passend boek te vinden voor student en kind. Alleen wie zelf leesplezier ervaart en weet wat het aanbod is, kan dat weer overdragen aan nieuwe generaties lezers en taalgebruikers. Bibliotheekservice Fryslân initieerde de samenwerking met Stichting Lezen en NHL Stenden. Jillian Kloosterman, adviseur educatie: ,,Wij zien het als onze rol om Friese bibliotheken te verbinden met andere organisaties en instellingen. Maar het echte ‘missiewerk’ wordt in de vestigingen en op scholen gedaan.” Docent Liesbeth de Boer van NHL Stenden Hogeschool kan dit alleen maar bevestigen: ,,Leesonderwijs heeft bij ons een hoge prioriteit. De samenwerking met de Friese bibliotheken biedt onze studenten de mogelijkheid om vanuit een actueel, ruim en meertalig aanbod ‘hét boek’ te vinden voor elk kind.”