Video | Sint Piter aangekomen in Grou

Grou - Sint Piter werd zaterdag in Grou welkom geheten door honderden mensen. Basisschoolkinderen zongen enkele Sint Piterliedjes, onder muzikale begeleiding van muziekkorps Apollo.

Sint Piter en Swarte Pyt werden tijdens de intocht toegesproken door burgemeester Ferd Crone, waarna ze naar Friesma State gingen om ouderen die de intocht niet konden bijwonen te bezoeken.