Leeuwarden kan de kleren krijgen!

Leeuwarden - De Leeuwarder Uitdaging vraagt, met de actie Leeuwarden kan de kleren krijgen, aandacht voor de inzamelactie voor de kledingmarkt die zij samen met het haar partners organiseert voor mensen en gezinnen met een krappe beurs.

Op de kledingmarkt, die zaterdag 24 maart zal plaats vinden in het wijkcentrum it Skiphûs in de Schepenbuurt, stelt de Leeuwarder Uitdaging gratis pre-loved en nieuwe kleding beschikbaar aan mensen die beneden de armoedegrens leven of het door omstandigheden even minder ruim bij kas zitten. Het armoedevraagstuk in Leeuwarden is groot in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Vanuit haar missie een brug te slaan tussen samenleving en bedrijfsleven wil de Leeuwarder Uitdaging samen met haar partners met een bijdrage leveren aan dit vraagstuk. Later dit jaar volgt er  een congres met het thema 'armoede en schulden' waarbij ook het Leeuwarder bedrijfsleven actief wordt betrokken. Doel hierbij is bedrijven en organisaties nog meer uit te dagen op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Wil jij of jouw bedrijf de Leeuwarder Uitdaging helpen door pre-loved kleding te doneren? Kijk op onze website, www.leeuwarderuitdaging.nl, voor doneren en voor meer informatie over de kledingmarkt en de Leeuwarder Uitdaging.