Asieldier van de week bij De Wissel | Konijn Pieter

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Pieter, een gecastreerd en redelijk groot middenslag konijn van helaas onbekende leeftijd. Toen Pieter bij ons binnenkwam was hij vrij onzeker en vond hij het nog erg spannend. Nu hij langer bij ons zit laat hij zich steeds beter aanhalen maar hij is absoluut niet de stoerste. Hij is vrij snel gestrest en zal in zijn nieuwe omgeving even tijd nodig hebben om te wennen. Hier in de opvang zijn natuurlijk veel geluiden en geuren die het voor hem allemaal wat spannender maken. Hopelijk zal hij in een rustige omgeving sneller opbloeien en wat meer van zichzelf laten zien. Pieter zit inmiddels al enkele maanden (sinds 20 september 2017) bij ons in de opvang. Uiteraard gunnen we hem zo spoedig mogelijk een leuk, permanent plekje. We denken dat Pieter vanwege zijn bescheiden aard niet zo geschikt zal zijn voor bij kinderen of in een drukke omgeving. Wat hij wel erg leuk zou vinden is een mooi ruim verblijf met gezelschap van een leuke dame! Een konijnenren of konijnenbult, aangekleed met wat buizen of speelgoed in de tuin kan erg mooi zijn, Pieter zou voor zo'n plekje in ieder geval enorm dankbaar zijn! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.