Sint Piter en Swarte Pyt per luchtballon van Grou naar Spanje

Grou - Sint Piter en Swarte Pyt vertrokken op 21 februari (de verjaardag van Sint Piter) in een luchtballon weer naar Spanje.

Een unieke gebeurtenis waar Grou vijftien jaar op heeft moeten wachten maar afgelopen woensdag was het eindelijk weer zo ver. Afgelopen zaterdag was de aankomst in watersportdorp. Daarna waren er allerlei activiteiten zoals: bezoek aan slaapkamer van Sint Piter, koopzondag met spelletjes voor de kinderen in het dorp, Sint Piter kerkdienst in de Sint Piterkerk, bezoek aan de scholen, bezoek aan de ouderen, bezoek aan de zieken kinderen en ouderen, etc. Voor het 68ste jaar werd er ook een sprookje opgevoerd het 'Sint Pitermearke'. Dit jaar werd het sprookje: 'It Lân fan Neat' elf keer opgevoerd in Hotel Oostergoo en was goed voor ruim 1.000 toeschouwers!!! De aankomst en het vertrek van Sint Piter werd gehouden op het Halbertsmaplein, dat momenteel heringericht wordt. "Een heel groot compliment aan alle betrokken mensen van Gemeente Leeuwarden, medewerkers van Jansma Drachten en Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer uit Surhuisterveen is op zijn plaats. Ruim een week geleden lag Halbertsmaplein nog helemaal open, maar ze hebben de klus op tijd geklaard en alle medewerking verleend en daar zijn we heel blij mee", aldus Peter van den Broek, voorzitter van het Sint Piterkomitee.