Asieldier van de week bij De Wissel | Doede

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Doede, een kat met een gebruiksaanwijzing. Doede is speels en houdt ervan om even naar buiten te gaan en loopt zelfs mee op de wandeling. Hij heeft een lief karakter en komt ook op schoot liggen, echter; hij kan soms ineens bijten. Doede kon redelijk goed met de kinderen, maar heeft bij de volwassenen wel eens doorgebeten, schijnbaar zonder aanleiding of waarschuwing. Oppakken en wegduwen als hij ligt, is not done! Maar als hij staat is hij wel goed op te pakken. We zien hier gelukkig een leuke, zeer aanhankelijke kat die geniet van aaien, aandacht en wil dolgraag kopjes geven. Doede houdt niet van andere katten, honden en hij is bang voor auto's. We zoeken een zo mogelijk rustig huishouden, landelijke woonomgeving en weinig prikkels, waardoor Doede zich snel relaxed genoeg voelt om zo min mogelijk bijtincidenten te hebben. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.