Clubgebouw Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde en omstreken heropend

Leeuwarden - Commissaris van de Koning, Arno Brok, verrichtte zaterdag 3 maart de officiële heropening van het clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde en omstreken.

Jannie De Vries, voorzitter/secretaris van 'Insulinde' hield voorafgaand aan het speciale moment een mooie toespraak: ,,Wij zijn blij dat ons oud-bestuurslid, Arno Brok, de openingshandeling wil verrichten. Arno studeerde bestuursrecht aan de Thorbecke academie in Leeuwarden en woonde in onze wijk. Al snel werd hij gevraagd om bij ons in het bestuur te komen. Wij hebben een foto, waarop hij achter in dit gebouw, patat staat te bakken, bij het speeltuinfeest. Er wordt gezegd dat je in Amerika van krantenjongen miljonair kunt worden. Je kunt dus ook je carrière beginnen als bestuurslid annex patatbakker bij Insulinde en dan opklimmen tot commissaris van de Koning. Ook hier liggen dus onbegrensde mogelijkheden. Straks zal Arno Brok met een paar penseelstreken de wandschildering voltooien en op deze manier het buurthuis openen. Wij vonden dat een aardig alternatief, in plaats van het doorknippen van een lintje." Een korte geschiedenis ,,In 1945 werd buurtvereniging Insulinde opgericht in de Oud Indische buurt. Uit een van de oudste clubbladen citeer ik de doelstelling: 'Het bevorderen van de onderlinge vriendschap in de buurt en het bevorderen van de sociale en culturele ontwikkeling van jong tot oud.' De eerste speeltuin kwam aan de Insulindestraat. De toenmalige, fietsenbewaarplaats, nu zou je zeggen fietsenstalling, bij sportpark Cambuur kwam tot onze beschikking. Dat was aan de noordkant van het Cambuur Stadion. Daar werd door vrijwilligers een speeltuin ontworpen en alle speelwerktuigen zelf gemaakt. De naam werd veranderd in buurt- en speeltuinvereniging. Het eerste clubhuis was een timmerwerkplaats achter de Poppeweg. In 1957 werd grond ter beschikking gesteld door de Gemeente, voor de huidige speeltuin. Als lid van Insulinde kregen de kinderen een kaartje, volgens mij was dat van hard karton of hardboard. Dat moest je om je nek dragen om op de speeltuin te komen. Er was een strenge oppasser: geen kaartje, niet op de speeltuin. Als je nu mensen spreekt, die toen op de speeltuin kwamen, komt nog altijd dat kaartje ter sprake. De speeltuin moest ook toegankelijk worden voor kinderen van buiten de oud-Indische buurt en zo werd de naam weer veranderd, nu in Buurt- en speeltuinvereniging Insulinde en omstreken. Ook in 1957 werd het huidige buurthuis gebouwd. Al snel bleek het te klein en kwam er een uitbreiding aan de noordkant. Uiteraard is er in de loop der jaren intern heel wat verbouwd en verbeterd. In 2016 besloot het bestuur het gebouw te renoveren. Vooral het energiezuinig maken was een prioriteit. Al snel bleek dat de klus voor het bestuur een maatje te groot was. Er werd een 'Planteam' gevormd, bestaande uit het bestuur van Insulinde, Cees Oprins van de Sesam academie, Roelof Bos van de gemeente Leeuwarden, afd. Vastgoed, zijn stagiaire Vien al Gully en met als aannemer Bouwbedrijf De Vries. Plannen maken, mogelijkheden onderzoeken en vergaderen, vergaderen. Door het bestuur was een behoorlijk bedrag gereserveerd voor deze renovatie maar spoedig bleek dat de bouwsom behoorlijk hoger zou worden dan onze reservering. De Gemeente Leeuwarden, eigenaar van het buurthuis, had een bedrag gereserveerd voor het onderhoud. Een voorwaarde voor de beschikbaarstelling van die bijdrage was dat het milieuaspect een rol zou spelen. Vooral de beperking van de CO2 uitstoot was en is een belangrijk streven van de Gemeente Leeuwarden. Van het Mienskip-fonds kregen wij een bijdrage en ook het wijkpanel stelde geld beschikbaar. Zo werd een plan, dat in 2016 voorzichtig werd gestart, op zaterdag 3 maart 2018 realiteit.