MaTCH talentenwinkel voor kinderen met beperking

Leeuwarden - Henriëtte Henkes (47) heeft, samen met haar man Marcel en dertien andere zorgouders, op woensdag 14 februari jongstleden de deuren van MaTCH talentenwinkel geopend in Winkelcentrum Bilgaard.

In eerste instantie is dit voor de duur van een jaar met als doel: passende zorg en dagbesteding voor kinderen en/of jong volwassen met een beperking. De reden van het huren is om de Stichting MaTCH Talenten wat meer voelbaar, tastbaar en zichtbaar te laten worden. Door Jantsje Walstra / YourPost  Doorzetters Henriëtte: ,,We proberen een passend vervolgtraject te bieden voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Als we inzetten op de mogelijkheden van deze kinderen, dan krijgen ze meer zelfvertrouwen en komen ze meer in hun kracht. Onze zorgkinderen behoeven geen medelijden, ze zijn juist vaak echte doorzetters. Alleen ze hebben wat meer begeleiding nodig en bereiken vaak later pas een ‘volwassen’ niveau. Als zorgkinderen klein zijn, zijn de verschillen tussen hen en reguliere kinderen nog niet zo groot, maar door een langzame groeiontwikkelingscurve worden de verschillen vaak veel zichtbaarder. Niet alleen intellectueel maar ook emotioneel gezien. De wetenschap dat onze zorgkinderen wel langer door gaan met ontwikkelen, daar moeten wij gebruik van maken. Daarom is de doelgroep voor de Stichting MaTCH Talenten mensen met de leeftijd tot dertig jaar." Geen aansluiting op vervolgopleiding of werk ,,We hebben met een aantal ouders de handen ineen geslagen om een leuke dagbesteding of werk proberen te vinden, passend bij hun IQ of andersoortige beperking voor onze kinderen, nadat ze de schoolperiode afgerond hebben. Ze missen dan vaak de aansluiting op vervolgopleiding of werk. Ze kunnen zich niet staande houden in de 'harde' maatschappij. Dit is de reden waarom wij MaTCH talentenwinkel opgezet hebben. Wij denken in mogelijkheden en talenten in plaats van alleen maar beperkingen. Onze oudste zoon Thomas heeft bijvoorbeeld wel een goed IQ maar kan moeilijk taken combineren op cognitief niveau. Zo kan hij wel fietsen, maar dan ondertussen niet praten. Thomas is geboren met een verborgen open ruggetje en klompvoetjes. Onze andere zoon Christiaan is geboren met een waterhoofd en heeft daarmee hersenschade opgelopen en is nu bekend met MCDD.” Voorbeelden van activiteiten ,,Welke activiteiten wij doen? Afgelopen week hebben de kinderen pinda’s aan elkaar geregen en hebben ze vogeltaarten ingepakt en verkocht. Sommigen kunnen heel mooi schilderen. Ook staat er op de planning dat een zorgmoeder een ander zorgkind gaat helpen met kleding naaien, dit leek haar zo leuk. Dit noemen wij het Matchen van kwaliteiten." Via FaceBook Elly Bakker (39), heeft ook een zorgenkind: ,,Mijn dochter heeft een lichamelijke beperking, ze heeft weinig energie en is weinig belastbaar. Via Facebook vond ik ouders (waaronder Henriëtte met haar man) die ook een zorgenkind hebben en we hadden het idee elkaar te helpen en te stimuleren. Het pakt op twee manieren goed uit. Zo kan ik naast de zorg voor mijn dochter ook helpen met opzetten van dagbesteding alhier. Ik sta twee ochtenden in de winkel. Ik ben namelijk toevallig opgeleid als Sociaal Pedagogisch Werker.” Nieuwsgierige klant Sigrid (40), een nieuwsgierige klant, vindt de cadeautjes en schilderijtjes erg mooi, maar vooral de gedachte achter dit alles spreekt haar aan: ,,Ikzelf heb een broer met Asperger, dus ook een zorgenkind. Ik heb tijdelijk geen werk, misschien kan ik hier een dag in de week vrijwilligerswerk doen.” Aan een officiële webpagina van de talentenwinkel wordt nog gewerkt. Op de Facebookpagina van Match-Talenten is echter reeds informatie te vinden.