Choral Evensong met Schola Liturgica in Grote of Jacobijnerkerk

LEEUWARDEN - De Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden biedt op 12 mei, de vierde zondag van Pasen, weer plaats aan een Choral Evensong.

Ook dit keer wordt gezongen door de Schola Liturgica, onder leiding van Geke Bruining-Visser met Theo Jellema aan het prachtige Metzler orgel. De Evensong begint om 17.00 uur en de toegang is zoals gebruikelijk gratis.

De kerkelijke kleur is nog steeds feestelijk wit. Een van de meest gezongen Canticles aller tijden staat bekend als  ‘Stanford in C’.

De componist Charles Villiers Stanford (1852- 1924) is een van de grondleggers van de renaissance van de Anglicaanse muziek. Hij, en later zijn leerlingen Holst en Vaughan Williams schreven nieuwe muziek, vol grandeur en theatraal van klank. De kleine en keurige burgerlijke muziek van de vroege 19e eeuw werd verlaten, starre compositieregels aan de kant gezet om plaats te maken voor muziek, die ruimte gaf aan emotie en passie, ook binnen de kerkelijke wereld. Iedere set canticles krijgt gewoonlijk de naam van de componist en de toonsoort waarin de stukken staan, vandaar de naam ‘Stanford in C’. Een groots en theatraal werk, stralend en positief, en zeer geschikt voor een feestelijke evensong.

Bryan Kelly (1934) laat zich graag beinvloeden door niet-westers idioom. Zo brengt hij Caribische dansritmes in zijn muziek, waardoor er een aanstekelijke en vrolijke  lichte sfeer ontstaat. Samenklanken gaan vrij door allerlei toonsoorten, zowel in koor als in orgelpartijen. Ook in dit anthem ‘O be joyful in the Lord’, gebaseerd op de tekst van psalm 100, komen typische ritmes van Kelly langs, vrolijk en dansend.

Kim Andre Arnesen is een Scandinavische componist, die graag componeert in akkoorden, opgebouwd uit drieklanken met toegevoegde noten. Deze manier van schrijven, bekend ook van o.a. Whitacre en Lauridsen, geeft warme en toch enigszins prikkelende samenklanken, die door de traagheid van de muziek alle ruimte krijgen om tot hun recht te komen. De royale akoestiek van de Grote Kerk is bij uitstek geschikt voor deze muziek.