Asieldier van de week bij De Wissel | Haan Ethan

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Ethan, een prachtige kleine haan. Ethan is onlangs gevonden en bij ons binnengebracht. Aangezien er geen eigenaar voor hem gekomen is om hem weer op te halen, is hij nu op zoek naar een goed nieuw tehuis. Ethan is een vrij kleine haan die niet heel vaak kraait, maar als hij dat wel doet maakt hij voor zijn formaat een behoorlijk geluid. Hij is daardoor niet geschikt om binnen de bebouwde kom te houden. Dit zullen uw buren ongetwijfeld niet waarderen... Naar mensen toe is Ethan nog een beetje terughoudend, maar hij is niet heel erg bang. Het liefst zoekt hij een mooi plekje waar hij lekker vrij mag rondscharrelen met een paar leuke dames als gezelschap. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.