De Eendragt krijgt derde leven aan Rengerslaan

Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool vierde donderdagmiddag de opening van De Eendragt; de volledig gerenoveerde molen aan de Rengerslaan in Leeuwarden.

De gerestaureerde molen De Eendragt is een van de nog twee bestaande historische molens in de Leeuwarder binnenstad. Een stille getuige uit de achttiende eeuw, toen het bouwwerk dienst deed als pelmolen. Later werd De Eendragt ingezet als oliemolen en vergezeld door een loods en een fabriek. In de negentiende eeuw verloor de molen haar functie. Tót donderdag 8 maart jongstleden, want met de heropening begon De Eendragt aan haar derde leven. 

De naam van de molen is drie eeuwen later nog steeds relevant; het past perfect bij de fusie tussen de hogescholen die de molen al jarenlang omringen. Vanaf 1 januari 2018 zijn beide hogescholen verder gegaan als NHL Stenden Hogeschool. 2018 is bovendien het jaar waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. De naam De Eendragt sluit perfect aan bij het thema van Leeuwarden Fryslân 2018: Mienskip.

De wieken van De Eendragt staan straks permanent in de vreugdestand. De locatie biedt ruimte aan onderwijs en activiteiten van levens-, mens- en wereldbeschouwelijke aard. Zo is het Stiltecentrum van NHL Stenden Hogeschool in het pand gehuisvest. Daarnaast biedt de molen onderdak aan het Centrum voor Levensbeschouwing en studentenpastoraat Expect.