Tentoonstelling ‘Geloofsvervolging toen en nu' in Doopsgezinde kerk

Leeuwarden - Geloofsvervolging is van alle tijden en plaatsen. In de doopsgezinde kerk in Leeuwarden is gedurende de lijdenstijd, en ook nog na Pasen, de tentoonstelling ‘Geloofsvervolging toen en nu’ te zien.

Onijdes Sijtsma uit Berltsum geeft dinsdag 13 maart om 19.30 uur een toelichting bij de martelaarsspiegels van deze expositie. Een martelaarsspiegel is een boek met een verzameling getuigenissen en verhalen van en over christelijke martelaren. In de Martelaarsspiegel van Thieleman van Bragt (uitgebracht in 1659) gaat het met name over de doperse martelaren uit de zestiende eeuw. Het zijn verhalen over de prijs die veel dopers in de Middeleeuwen betaalden voor hun geloof, vooral ook in Friesland. Onijdes Sijtsma interesseert zich al sinds zijn tienerjaren voor de doperse geschiedenis, en met name voor martelaarsspiegels. Al heel vroeg is hij begonnen met de aanleg van een verzameling en in de loop der jaren is deze enorm uitgebreid. Zijn kennis over dit onderwerp is fenomenaal en daarbij is hij een gepassioneerd verteller. Opgave via koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73.