Enige zorgen Schrijversbuurt over komst Cambuur Stadion

Leeuwarden - De plannen voor een nieuw Cambuur Stadion in het WTC-gebied zijn gesmeed. Maar hoe kijkt men aan tegen de komst van het stadion?

Herma Dijkgraaf is lid van het Overlegorgaan Schrijversbuurt dat vanuit de wijk meepraat over de ontwikkeling van het WTC-gebied. De bewoners uit de Schrijversbuurt die zitting hebben in het Overlegorgaan zijn overwegend positief, maar toch zijn er nog enkele zorgen. Er zijn een aantal mensen die vanuit de Schrijversbuurt meepraten gedurende de vorming van het plan. ,,Het is goed van de gemeente dat zij buurtbewoners vragen om mee te denken. Maar aan het begin was er meteen sprake van een 'valse start'. De plannen zijn zonder meedenken van de buurt gepresenteerd. Dat was een verrassing voor ons en er was dus geen sprake van een open planproces waar de gemeente wel op uit was. Na onze opmerkingen daarover, heeft de gemeente ons steeds uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Dat gebeurde in eerste instantie in een grote groep, later in kleinere werkgroepen over specifieke onderwerpen zoals parkeren, licht en geluid en de inrichting van het WTC-terrein. Vooral op het gebied van de groenvoorziening en duurzaamheid zijn onze opmerkingen goed verwerkt. Het Overlegorgaan vindt het jammer dat ook bedrijven en Cambuur niet altijd bij de sessies aanwezig waren. Daardoor waren hun standpunten vaak onbekend en konden argumenten niet uitgewisseld worden”, aldus Dijkgraaf. De Schrijversbuurt is niet tegen de komst van het Cambuur Stadion. ,,Wij snappen wel dat het beter is voor de club en haar supporters, maar het is niet de meest ideale plek. Vooral op het gebied van licht en geluid en de ontwerpmaterialen van het stadion zijn er nog zorgen. We hopen dat de twee verdiepingen hoge McDonalds geen overlast gaat geven qua geuren en dat er geen inkijk in de wijk komt.” Ook is het Overlegorgaan benieuwd naar de gevolgen van de komst van de Bauhaus voor de Karwei die op het WTC-gebied is gepland. ,,Ons lijkt dat in verband met concurrentie niet echt handig”, zegt Dijkgraaf. Het Overlegorgaan is niet ontevreden over het laatste concept van het stedenbouwkundig plan en vindt dat naar de opmerkingen en ideeën is geluisterd. Wat het Overlegorgaan heeft bereikt moet de praktijk uitwijzen. Dat geldt ook voor wat de wijk overhoudt aan de metamorfose van het WTC-gebied. Tekst: Joshi Kuiper