Fier en Friesland College starten sociale onderneming Blooming Bakery

Leeuwarden - Fier en het Friesland College starten samen een sociale onderneming, de Blooming Bakery. In deze bakkerij bakken cliënten van Fier samen met studenten een groot assortiment aan taarten en koekjes, bedoeld voor het Friese bedrijfsleven.

Met de sociale onderneming willen Fier en het Friesland College de medewerkers ondersteunen bij het behalen van  een startkwalificatie en het vinden van een baan. Vanmiddag werd het startschot van de Blooming Bakery gegeven met het openen van de webshop www.bloomingbakery.nl.

Koekjes en taarten bakken, maar óók een onderneming draaiende houden, dát is wat cliënten van Fier en studenten van het Friesland College leren bij Blooming Bakery, het vervolg op de Fier Bakkerij, een intern leerbedrijf gevestigd op de Veilige Veste van Fier in Leeuwarden.

,,Het begon allemaal met een kist met appels, gekregen van een appelboer", vertelt Annemarie van Rijn, teamleider maatschappelijke participatie van Fier. ,,Daar kunnen we wel wat mee", zeiden een paar meiden die in de opvang verblijven. ,,De eerste zelfgemaakte appeltaarten sloegen aan en de meiden ervoeren hoe leuk bakken eigenlijk is. Ze werden ambitieus en al snel ontstond het idee voor een eigen bakkerij. We schreven een businessplan en bundelden de krachten met het onderwijs. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de Blooming Bakery", vervolgt Van Rijn.

Verbinding

,,We geloven in nieuwe kansen en opleidingen voor iedereen", vult Krista Jansen van het Friesland College aan. ,,We willen de cliënten en studenten in hun kracht zetten en laten ervaren dat leren en ondernemen leuk is. Belangrijk daarin is de verbinding van deze verschillende groepen jongeren. Ja, je kunt ze apart benaderen, maar het is voor beide partijen natuurlijk veel leuker en leerzamer om het samen te doen. Zo leren ze van elkaar."

De jongeren die bij Blooming Bakery aan de slag gaan, worden begeleid door gekwalificeerde leermeesters door middel van praktijkgestuurd onderwijs. Van Rijn: ,,Ons doel is een échte onderneming worden. Eentje die sociaal, duurzaam en zelfvoorzienend is. Een plek waar deze jongens en meiden de kans krijgen om te kunnen groeien richting een positieve toekomst. Ze hebben zo veel potentie, zo veel talent. Laten we dat alsjeblieft niet verspillen." Jansen: ,,Er zijn inmiddels jongeren bij Fier die een bakkersopleiding bij het Friesland College volgen. Het is een mooi vak in een branche waarin steeds meer waardering en ruimte is voor ambacht. De bakkerswereld staat niet stil. Naast de traditionele bakker zien we steeds vaker dat ook supermarkten en horecabedrijven eigen bakkers en patissiers in dienst hebben. Ook zien we dat het werk van koks en bakkers steeds meer in elkaar overloopt; koks bij horecabedrijven verbreden zich bijvoorbeeld door het volgen van een patissieropleiding en andersom geldt dat ook. De horeca staat te springen om goed opgeleide mensen die breed inzetbaar zijn. We zijn er trots op dat we ook met de Blooming Bakery hieraan een bijdrage leveren."

Blooming Bakery krijgt steun van de Rabobank Foundation en Vermilion Energy. Blooming Bakery heeft inmiddels verschillende afnemers waaronder Medisch Centrum Leeuwarden, Rabobank Friesland en de Recycle Boulevard van Omrin Estafette. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in afname van koekjes en taart kunnen contact opnemen via www.bloomingbakery.nl.

Over Fier en het Friesland College

Fier is expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel en loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en seksueel geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang. www.fier.nl

Het Friesland College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het beroepsonderwijs is te volgen in Leeuwarden en Heerenveen. Volwasseneneducatie in de gehele provincie. De opleiding Brood&Banket, aangeboden door Middelbare Hotelschool Friesland, onderdeel van het Friesland College, is verbonden aan Blooming Bakery. www.frieslandcollege.nl