Asieldier van de week bij De Wissel | Gizmo

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Gizmo, een gecastreerde kater

Gizmo heeft een leeftijd die niet meer goed te schatten is, dus zeg maar ouder dan tien jaar. Hij is een echte aandachtstrekker. Hij laat zich graag aanhalen en gaat zelfs zo ver dat wanneer hij geen aandacht krijgt hij dit afdwingt. Van zijn geschiedenis is helaas niet veel bekend, hij is namelijk zwervend aangetroffen op straat. Gizmo is dus een zeer aanhalige, lieve kat die nog graag een aantal jaartjes een goed plekje zou willen hebben.

Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven.

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.