Leeuwarder beroepskrachten getraind om te handelen bij opvoedzorgen

Leeuwarden - Wethouder Tjeerdema gaf maandag 26 maart jl. het startschot voor de training ‘Houding & Handelen bij opvoedzorgen’ voor Leeuwarder professionals die met ouders en kinderen werken.

De tiendelige training wordt aangeboden door de gemeente, met als doel een andere houding en handelswijze van beroepskrachten als er zorgen over een kind zijn. Dit leidt tot een ander, gemakkelijker gesprek over de situatie in het gezin, met als doel om gezinnen vroegtijdig te bereiken en zo nodig de drempel naar hulpverlening te verlagen.

Op de startbijeenkomst van 26 maart is een centrale, inhoudelijk aftrap gedaan door Jeugdwethouder Tjeerdema: ,,Ouders steunen om erger te voorkomen, daar zetten we op in met deze training. De samenwerking met ouders en met andere professionals rond het kind is hierin van groot belang.” In 2016 is in de Leeuwarder wijk Aldlân een pilot geweest met deze aanpak. Tijdens de startbijeenkomst wordt getoond welke meerwaarde de lokale professionals ervaren. 
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeente Leeuwarden heeft een lokaal actieplan waarbij de nadruk ligt op het voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en vervolgens zoveel mogelijk beperken van de schade. De training en methodiek ‘Houding & Handelen bij opvoedzorgen’ zijn  onderdeel van het actieplan en specifiek ontwikkeld voor professionals die met ouders en kinderen werken.