AsieIdier van de week bij De WisseI | Saba

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Saba, een Duitse Herdershond.

Saba is een teef van bijna negen jaar oud. Ze verblijft al langere tijd bij Dierenopvang de Wissel en is nodig toe aan een nieuw tehuis bij mensen die enige ervaring met Duitse Herders hebben. Eigenlijk is er niet zoveel mis met Saba, vooral niet wanneer je je bedenkt dat ze een Duitse Herder is. Dan is er maar één aandachtspunt en dat is haar reactie op andere honden op straat. Zodra ze andere honden buiten ziet gaat ze enorm tekeer en draait rondjes aan de lijn. Dit is vervelend maar is zeker te trainen is hier gebleken. Wanneer Saba met degenen meegaat die vaak met haar lopen en hier aan gewerkt hebben dan gedraagt ze zich voorbeeldig.

Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven.

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.