Oefening Frisian Flag 2018 op vliegbasis Leeuwarden

Leeuwarden - De internationale jachtvliegoefening, Frisian Flag 2018, vindt van zondag 8 tot en met vrijdag 20 april plaats op vliegbasis Leeuwarden.

Gedurende deze periode beoefenen jachtvliegers complexe missies in internationaal verband. De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. Tweemaal per dag vertrekken ongeveer vijftig toestellen voor een trainingsmissie.

Realistische internationale samenwerking
De focus van hedendaagse missies ligt in toenemende mate op internationale samenwerking. Geen enkele missie wordt meer uitgevoerd door slechts één land, maar landen zoeken elkaar op en werken samen. Dat begint al in opleidingen, oefeningen en trainingen. Feitelijk kan gezegd worden dat effectief optreden bijna niet meer kan zonder een internationale coalitie. Ten alle tijden zal het trainen in internationaal verband noodzakelijk zijn om onze luchtverdedigingstaken en internationale missies in de toekomst mogelijk te blijven maken. Commandant der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Luyt: ,,In de huidige veiligheidssituatie is luchtoverwicht geen vanzelfsprekendheid meer. Wij zijn op ons allerbest als we samenwerken, tijdens nationale en internationale missies. Waar we kunnen en waar we nodig zijn, waken we over grondtroepen en schepen. Zij rekenen op ons om waar nodig dat overwicht te bevechten. Als anderen in de problemen komen, dan geven wij steun. Luchtoverwicht is niet alleen voor de luchtmacht noodzakelijk, het is een randvoorwaarde voor het optreden van onze collega’s van landmacht, marine en marechaussee. Voor onze eigen krijgsmacht en voor onze coalitiepartners.”

Deelnemers
Naast deelname van F-16’s afkomstig van de vliegbases Leeuwarden en Volkel is ook de Duitse luchtmacht met Eurofighters vertegenwoordigd. De Franse luchtmacht stuurt dit jaar Mirage 2000 en Rafale- gevechtsvliegtuigen naar Frisian Flag. Andere deelnemers zijn de Spanjaarden met hun F-18’s, de Poolse luchtmacht met F-16’s en MiG-29 straaljagers en de Amerikaanse Luchtmacht met F-15’s. Ook neemt er een storingsvliegtuig deel aan de oefening die als doel heeft om ontvangst van bijvoorbeeld radiosignalen te verstoren. Naast internationale deelnemers doen ook andere krijgsmachtdelen mee aan Frisian Flag. Zo levert de Koninklijke Marine een bijdrage met een luchtverdedigingsfregat, Zr. Ms. Evertsen, en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando met raketsystemen.

Luchtruim
De oefening vindt plaats in het luchtruim van Nederland, Duitsland en Denemarken. Om dit mogelijk te maken is er een nauwe samenwerking nodig tussen alle luchtruimcontrolerende instanties van de betrokken landen. Zo wordt de gevechtsleiding in het gehele oefengebied uitgevoerd door zowel het Nederlandse als het Duitse Control and Reporting Centre (CRC), alsook door een Airborne Early Warning and Control (AWACS) verkenningsvliegtuig afkomstig van het NATO E-3A Component in Geilenkirchen.

Tankervliegtuigen
Parallel aan Frisian Flag wordt de tankeroefening European Air Refueling Training (EART) gehouden vanaf vliegbasis Eindhoven. EART is een op zichzelf staande tanker oefening die goed aansluit bij Frisian Flag. Er is wederzijdse oefenwaarde omdat de deelnemers van Frisian Flag en EART de oefening tegelijkertijd en met elkaar plannen. De tankers hebben jachtvliegtuigen nodig en de jachtvliegtuigen hebben tankers nodig tijdens de oefening.

Vliegbasis en de regio
De keuze voor vliegbasis Leeuwarden - als gastheer van een grote oefening – is voor de hand liggend. De vliegbasis ligt dicht bij het grote oefengebied boven de Noordzee, waardoor er geen trainingstijd verloren gaat met vliegen van en naar het trainingsgebied. De vliegtijd kan hierdoor effectief worden benut voor trainingsdoeleinden en daardoor duurt de oefening ook maar twee weken. De Koninklijke Luchtmacht werkt in toenemende mate samen met andere landen, ook om kosten te besparen. Frisian Flag is hier een goed voorbeeld van. Er zijn - door de oefening ‘thuis’ te houden - geen kosten verbonden aan transport van mens en materieel naar overzeese gebieden. Deelnemende landen betalen bij Frisian Flag hun eigen transport, legering, brandstof en personeelskosten. Daarnaast heeft vliegbasis Leeuwarden voldoende faciliteiten voor deze oefening, zoals platformen voor alle vliegtuigen en (kantoor)ruimte om alle deelnemers te kunnen huisvesten.

Geluidshinder
Voor informatie over vliegbewegingen: www.defensie.nl/onderwerpen/frisianflag. Klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/frisianflag/inhoud/geluidsoverlast of via het gratis nummer 0800-0226033.