Bijenweide Oentsjerk bijgezaaid

Oentsjerk - Medewerkers van zorgboerderij Aventoer (foto) maakten onlangs de bovenste aardlaag van de bijenweide los, vermengden deze met zand en strooiden bloemzaadjes in.

Het is de bedoeling dat de groenstrook opnieuw een kleurrijk gebied met bloemen en onder andere bijen gaat worden.

Door Jantsje Walstra / YourPost

De oorspronkelijke bijenstand is volgens een Duits onderzoek met driekwart verminderd in de loop der jaren. Dit is een graadmeter van hoe het staat met de duurzaamheid en biodiversiteit van het huidige platteland. Door intensieve land- en tuinbouw is het bodemleven verschraald, hierdoor zijn er veel minder bloemen en worden bepaalde insecten, bijvoorbeeld bijen en daardoor ook vogels met uitsterven bedreigd. De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland proberen dit te tegen te gaan.

Groenkerk
De gemeente gaf toestemming om in 2016 aan de van Haersmasingel tegenover de winkels een bijenweide en ook een aantal andere duurzame initiatieven te ontplooien. De groep die hier voor opgericht is heet Groenkerk, een werkgroep van Dorpsbelangen. Corien van der Linden is hier secretaris van: ,,De Friese Milieufederatie organiseerde een wedstrijd: Friesland zoemt! Wat is een goede plek voor een zichtbare bijenweide? Groenkerk won een van de twintig prijzen, en kreeg zaad om de weide in te zaaien. Mensen kunnen zo meer bewust worden van het belang van zo’n weide. We hopen dat mensen thuis ook groentetuintjes en bijenweides gaan kweken. Kinderen werken eveneens mee aan de bijenweide. Leerlingen van beide scholen bouwden een bijenhotel. Ze vulden die met hout en bamboestokjes, waarin de bijen kunnen nestelen. Zo worden ze bewust van hoe belangrijk het is om duurzaam te leven en zuinig met onze natuur om te gaan. Ze hebben geholpen met de planten in de kastjes te doen en we zouden tevens graag een groentetuin bij de scholen willen realiseren. Ook de jaarlijkse ‘Himmeldei’ is onderdeel van die bewustwording. Dan verzamelen alle kinderen het zwerfvuil in het dorp zodat het weer schoon is.”

Trynergie
Andere initiatieven van Groenkerk zijn: Na het gereedkomen van de Centrale As het verkeer rustiger laten rijden door het dorp, ook vanwege de kinderen en Trynergie (energiecoöperatie Trynwâlden) waarvan het uiteindelijk doel is om Trynwâlden energieneutraal te maken. Daarnaast start op 21 april de pilot van een werkgroep vanuit Dorpsbelang Gytsjerk en Groenkerk in samenwerking met auto Olijnsma, dit is een deelautoproject waarbij mensen in Gytsjerk of Oentsjerk een auto kunnen reserveren en daarvoor dan een kilometervergoeding betalen.

Maaien met zeis
,,Om de weide goed te laten bloeien is het niet goed om ‘gewoon’ met een grasmaaier te maaien. Dit belast de grond te veel. De weide wordt daarom één keer per jaar gemaaid met een zeis. Die gebruikte men vroeger ook om het gras te maaien.” Sipke Veenstra uit Buitenpost, één van de beste Nederlandse maaiers, maait dan met een aantal vrijwilligers het gras. Dit is tevens een workshop maaien met de zeis voor de vrijwilligers landschapsbeheer Friesland. ,,Naast zeismaaiers kunnen we ook nog wel vrijwilligers gebruiken voor het inzaaien. Wil je meer weten, kijk dan op de site www.groenkerk.nl of stuur een mailtje naar info@groenkerk.nl.”