Echtpaar Adema-Pol zeventig jaar getrouwd

Leeuwarden - Mevrouw Adema-Pol (93) zag het levenslicht in Oldenzaal, de heer Adema (95) in Bolsward.

Beiden komen uit een groot, katholiek, gezin. Mevrouw Adema-Pol was zowel voor als in het begin van haar huwelijk kapster en de heer Adema had een groothandel in rundvlees.

Het echtpaar heeft zeven kinderen gekregen: zes dochters en een zoon. De middelste dochter is geboren met een verstandelijke beperking en is autistisch. Ze hebben zich ingezet voor kinderen met een beperking en hun ouders. De heer Adema was voorzitter van de oudervereniging en mevrouw Adema-Pol zat in het bestuur van een gezinsvervangend tehuis in Goutum. Beiden vonden het belangrijk dat ouders zeggenschap bleven houden.

Het jubilerende paar is sociaal zeer betrokken. Ze volgen het nieuws, en vooral de politiek, op de voet. Ze behoorden vroeger tot de eerste feministische golf (vrouwenrechten, tegen discriminatie van kleur, godsdienst, seksuele geaardheid). Zelfstandigheid en eigen regie is de rode draad in hun leven. Wat ze zelf nog kunnen, doen ze ook zelf!