Leeuwarden geeft subsidie voor groenere tuinen

Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden gaat subsidie verlenen voor het ontstenen en vergroenen van tuinen. De subsidies verschillen per situatie en variëren van €50,- tot €300,-.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een regeling vastgesteld voor de periode 2018 tot en met 2020. Aanleiding is het initiatiefvoorstel ‘Groene Stad en dorpen’ van de gemeenteraad waarmee wordt beoogd tot 2020 zo’n honderdvijftig tuinen te ontstenen en te vergroenen. De subsidie geldt ook voor het aanbrengen van groene wanden en voor groene daken die niet in aanmerking komen voor andere subsidies. Bewoners kunnen zich aanmelden via het registratieformulier op de website: www.leeuwarden.nl/nl/subidie-groenere-leefomgeving

Onder het motto ‘Samen gaan we groener’ wil de gemeente met de inwoners werken aan een groene en gezonde leefomgeving. Groen kent namelijk vele voordelen. Zo geeft het afkoeling in de zomer, houdt groen het water vast in natte perioden en geeft het water af in droge tijden. Ook is een groene leefomgeving goed voor de mentale en fysieke gezondheid en zorgen verschillende soorten groen voor een verrijking van de biodiversiteit.

Van het totale groen in de gemeente Leeuwarden bestaat ongeveer de helft uit particuliere tuinen. Deze tuinen zijn in een rap tempo aan het verstenen met alle nadelige gevolgen van dien. Met de subsidie verwacht de gemeente deze ontwikkeling een positieve wending te kunnen geven.