Actiedag: Tegels eruit, groen erin!

Leeuwarden - Coöperatie de Hoftuinen heeft het afgelopen jaar twee succesvolle Operatie Steenbreek-acties in Achter de Hoven georganiseerd, in totaal werden er zeker hondervijftig stenen ingeruild voor een fruitstruik.

Van de ingeleverde stenen wordt een kruidenspiraal gebouwd voor en door de bewoners uit Achter de Hoven. Op vrijdag 20 april vindt er wederom een actiedag plaats.

Deze acties hebben als doel bewoners te enthousiasmeren om in hun tuin wat meer groen aan te planten en wat minder te bestraten. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor wateroverlast bij hoosbuien, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Met als motto ‘Tegels eruit en tuin erin’ voert Operatie Steenbreek Leeuwarden meerdere acties per jaar uit. Tijdens deze actie bellen we bij de wijkbewoners aan en maken we bewoners enthousiast om hun tuin groener te maken. In ruil voor een tegel uit de tuin ontvangen de bewoners een gratis fruitstruik. 

Kom als bewoner uit de wijk op vrijdag 20 april van 15.30 tot 17.00 uur naar het Conimexveldje in de wijk Achter de Hoven en lever een tegel in! De middag wordt muzikaal begeleid door piratenband Plunder. Vol enthousiasme ‘plunderen’ ze de tegels uit je tuin! Van de ingeleverde tegels bouwen de bewoners een kruidenspiraal op het Conimexveldje.

Deze actie wordt georganiseerd door Coöperatie de Hoftuinen, in samenwerking met: Friese Milieu Federatie, Gemeente Leeuwarden, Van Hall Larenstein, Wetterskip, IVN en Nordwin College.