Tonnen verduisterd bij bv SPORT

Leeuwarden - Vanwege een reeks dubieuze overboekingen in korte tijd vanaf een rekening van bv SPORT wordt door de directeur van dit bedrijf aangifte gedaan bij de politie wegens verduistering.

De eerste actie na constatering van de feiten is geweest dat de accountant en Hoffmann Bedrijfsrecherche zijn ingeschakeld om onderzoek te starten. Daarnaast zijn de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder, gemeente Leeuwarden, op de hoogte gesteld.

Voor zover het zich nu laat aanzien is de fraude gepleegd door één persoon. Het onttrokken bedrag bedraagt enkele tonnen. Bv SPORT is hierdoor in haar bedrijfsvoering echter niet in gevaar.

Het onderzoek is volop gaande. Vanwege het aandeelhouderschap van de gemeente Leeuwarden bij bv SPORT wordt de gemeenteraad op woensdag 25 april aanstaande bijgepraat.