Zingen voor mensen met dementie en hun naasten

Leeuwarden - Kent u ze nog, liedjes van vroeger? Ook als geheugenproblemen een grote rol spelen, blijkt dat mensen zich de liedjes uit hun jeugd vaak goed herinneren. En wat is het dan leuk om samen te zingen.

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt daarom op zondag 29 april weer een gezellige meezingmiddag georganiseerd. Met begeleiding van Piet en Koos op de accordeon maken de initiatiefnemers samen met de deelnemers een keus uit het tekstboek met een repertoire van meer dan vijftig nummers. Er wordt gezongen, maar soms ook alleen geluisterd en in ieder geval genoten. 

Muziek verbindt en juist in een proces waarin het steeds moeilijker wordt om samen dingen te ondernemen, leert de ervaring dat een bezoek aan de meezingmiddag een gezellig uitje is dat mensen vrolijk maakt. Zowel de mensen met geheugenproblemen als hun begeleiders gaan altijd met een goed gevoel weer naar huis.

De samenkomst is in de grote zaal van Swettehiem en om 15.00 uur wordt traditiegetrouw gestart met ‘Breng eens een zonnetje onder de mensen’. Om 16.30 uur klinkt dan het vertrouwde slotlied: ‘Que sera sera, wat later de toekomst biedt, dat weten wij mensen niet…’ Deelname is gratis, voor een kopje koffie of thee in de pauze wordt één euro gevraagd.

Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken: iemand met dementie samen met de partner of een mantelzorger.  U kunt maandelijks deelnemen, maar ook een eenmalig bezoek is geen probleem. 
De laatste meezingmiddag van dit seizoen vindt plaats op zondag 27 mei. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-45702618 of  06-41455700.