AsieIdier van de week bij De WisseI | Hobbel

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Hobbel, een groot vriendelijk konijn.

Hobbel zag er bij binnenkomst helaas niet zo goed uit. Ze had een slechte huid en vacht, en heeft daarom een tijdje aan de antibiotica gezeten. Inmiddels gaat het veel beter met haar en is ze eraan toe om naar een nieuw baasje te gaan.

Ondanks dat Hobbel waarschijnlijk niet het jongste konijn meer is, is ze heel vrolijk, nieuwsgierig en heel lief naar mensen. Zodra er iemand binnenkomt of er gebeurt iets staat ze vol interesse te kijken. Aangezien het een vrij groot konijn is zit ze hier in een ren, waarin ze keurig zindelijk is. Hobbel is gek op aandacht en komt hier ook zelf om vragen. Van aaien kan ze geen genoeg krijgen. Voor Hobbel zijn we op zoek naar een goed plekje waar ze voldoende ruimte krijgt en uiteraard het gezelschap van een ander konijn (een gecastreerd mannetje).

Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.