Herdenkingen in Jelsum, Hurdegaryp en Oentsjerk

Jelsum-Hurdegaryp-Oentsjerk - Op tal van plekken wordt op 4 mei aandacht besteed aan de Dodenherdenking.

Herdenking Jelsum

Het Doarpsbelang Jelsum Koarnjum houdt op vrijdag 4 mei op het kerkhof van Jelsum een herdenking. Om 19.45 uur is er bij de consistorie te Jelsum een samenkomst.

Herdenking Hurdegaryp

Vanaf 19.15 uur speelt de heer Maring pianomuziek in de zaal van het ‘It Maskelyn’. Om 19.30 uur sluiten de deuren en wordt de herdenking geopend. Mevrouw Bouma draagt een gedicht voor en de heer de Vries houdt de herdenkingstoespraak. Het popkoor POP4YOU verzorgt de zang. De herdenking wordt buiten bij de gedenksteen op het plein vervolgd met het leggen van bloemen door de kinderen van o.b.s. Hurdegaryp. Na het luiden van de klok brengt de heer de Walle het taptoe-signaal ten gehore. 

Herdenking Oentsjerk

Om half acht is er een samenkomst in de Mariakerk in Oentsjerk en legt men aansluitend bloemen bij het graf van Klaas Rienewerf. Tevens worden er door de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden bloemen gelegd te Gytsjerk bij het monumentje van Maria van der Heuy en bij het graf van Bauke Faber. Deze herdenking wordt georganiseerd door de OWT met medewerking van een ensemble van de Bazuin en leden vanuit o.a. de OWT.  Ook komt er een spreker, die herinneringen met ons wil delen. Jong en oud is van harte welkom.