Doorloper | Stichting Present te Leeuwarden

Leeuwarden - Stichting Present te Leeuwarden is een unieke organisatie die mensen die willen helpen koppelt aan mensen die deze hulp hard nodig hebben. Dat en meer in de Doorloper van deze week.

Algemene informatie: Hulp kan bestaan uit het opruimen/schoonmaken van een huis en/of tuin, verhuizen, inrichten woning, diverse klussen zoals schilderwerk, leggen van vloerbedekking en sociale activiteiten voor doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking. Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen netwerk heeft die de hulp kan geven en geen geld heeft om de hulp te betalen.

Ons motto: Wij geloven dat mensen best bereid zijn zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen de bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present is die schakel door een verbinding te maken tussen mensen/organisaties, bedrijven, die iets hebben aan te bieden en mensen die daarmee kunnen worden geholpen. Het gaat niet alleen om de geboden hulp, maar ook om de ontmoeting van de leefwereld van de helper en de hulpvrager. Het is: 'mienskip realiseren'.

We hebben helemaal niks met: Lange procedures en poeha; wij houden van aanpakken.                                  

Feestjes bouwen doen we als: Een project is uitgevoerd en er blije helpers bij de tevreden geholpene staan. Present heeft twee betekenissen: Er zijn (1) én een cadeautje (2) voor de helper, dat deze kan helpen en dat de vrager is geholpen.

Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen: Toen een statushouder zijn door ons opgeknapte huis verbaasd binnenstapte en door de buurt welkom werd geheten.

De laatste keer dat we met elkaar goed lachten: Het is meer glimlachen als er weer een project is gelukt en mensen daardoor een nieuwe start kunnen maken.

En dat  we vreselijk baalden: Toen wij te weinig vrijwilligers hadden om een zeer noodzakelijke hulpvraag te kunnen uitvoeren.

Leeuwarden is voor ons: De gehele gemeente is het werkgebied.

Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan: Vonden mensen het vanzelfsprekend om naar elkaar om te zien, werden eenzaamheid en armoede afdoende bestreden en moesten mensen altijd een nieuwe start in hun leven kunnen maken. Realiteit? Wij zetten ons er voor in! En... organisaties als Present beter ondersteunen; geld dat een zeer hoog rendement oplevert.

We zouden graag de volgende personen voor een lintje willen nomineren: Onze vrijwilligers. Wij kunnen niet zonder deze mensen die zich projectmatig (duur 5 tot 10 uur) inzetten voor een ander. Maar... ook iemand die om hulp vraagt; dat is een drempel overstappen.

Wat ons bindt: De solidariteit met mensen in de samenleving, die onze hulp nodig hebben. Wij doen dit vaak samen met andere organisaties zoals de Sociale Wijkteams, Woningbouwverenigingen, Scholen en Kerken.

We hopen met z'n allen door te gaan tot: In de gemeente Leeuwarden een beweging op gang is gekomen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien en organisaties als Present overbodig zijn.

Oproep: Wij hebben de hulp van vrijwilligers en ook geld nodig om Present te laten helpen. Kijk daarom ook even op onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.