Gemeentelijk groen voortaan slimmer beheerd

Leeuwarden - De Gemeente Leeuwarden start binnenkort weer met maaien en vanaf dit jaar wordt het iets anders gedaan.

De gemeente wil namelijk meer ruimte bieden aan het versterken van het natuurlijke- en recreatieve netwerk en het slimmer beheren van groen. Een andere manier van maaien past hierbij.

Een groot deel van het gemeentelijk groen bestaat uit grasvelden. Deze velden werden 28 keer per jaar gemaaid. Dit ziet er strak en netjes uit maar zorgt ook voor weinig variatie in vegetatie en een eentonig beeld. Het biedt tevens weinig voedsel voor allerlei diersoorten.  Door minder en op een andere manier te maaien, ontstaat er meer variatie in bloeiende bloemen en planten. Zo wordt de bloeiperiode verlengd en is er meer voedselaanbod voor insecten zoals bijen en hommels. Ook zullen de bloemen en planten na de bloei meer bijdragen aan het voedselaanbod voor vogels in de vorm van zaden. De gemeente gaat maaien met speciale maai-zuigcombinaties. Door deze in te zetten wordt het afgemaaide gras meteen afgevoerd. Het is niet zo dat natuurlijk beheer goedkoper is. Voor het slimme beheer heeft de gemeente geïnvesteerd in de aanschaf van de nieuwe machines. Ook zal het afvoeren van het vele maaisel meer kosten met zich meebrengen. Een sterk natuurlijk netwerk waarmee de achteruitgang van kwetsbare soorten kan worden teruggedrongen is de investering waard.