Echtpaar H. Kingma en A. Kingma-Wijnstra zeventig jaar getrouwd

Weidum - Burgemeester Ferd Crone heeft vrijdag 4 mei jl. echtpaar Kingma-Wijnstra gefeliciteerd met hun zeventigjarig huwelijksjubileum.

Heer Kingma (Henk) is geboren op 14 juli 1924 te Weidum. Mevrouw Kingma-Wijnstra (Aukje) is geboren op 4 september 1926 te Boksum. Het echtpaar is getrouwd op 4 mei 1948 en zijn na hun trouwen gaan inwonen bij de ouders van Henk in Beers, waar zij veehouder waren. Het echtpaar heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

In 1973 is het echtpaar verhuisd naar een boerderij in Jellum waar na verloop van tijd hun zoon Pyt de boerderij overnam. De heer Kingma heeft daarna een aantal jaren op de veiling te Leeuwarden gewerkt. Hij vond dit altijd erg gezellig.

Beiden zijn altijd actief geweest in het verenigingsleven in de dorpen Jellum en Bears. Het echtpaar is later verhuisd naar Weidum. Zij wonen nog zelfstandig met de nodige hulp.