AsieIdier van de week bij De WisseI | Ids

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Ids, een al wat oudere kat die gewend is aan het straatleven.

Ids heeft hier en daar wat littekens van aanvaringen met soortgenoten en zit daarom (onder meer) een beetje slordig in zijn vacht. Toch heeft hij altijd een thuis gehad waar hij terecht kon voor eten en wat rust. Helaas is zijn baasje overleden en zoekt Ids een nieuw tehuis waar hij weer van zijn vrijheid kan genieten. Ids is, ondanks zijn uiterlijk, een erg lieve en aanhalige kat die doorgaans goed met andere katten op kan schieten. Zoekt u een zelfstandige, aanhalige kater, dan is Ids de kat voor u.

Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.