Subsidie voor bedrijfsvestiging of uitbreiding in Friesland

Leeuwarden - Ondernemers die hun bedrijf in Friesland willen vestigen of Friese ondernemers die willen uitbreiden met nieuwe activiteiten, kunnen hiervoor vanaf heden subsidie aanvragen.

De provincie stelt hiervoor € 675.000 beschikbaar. De regeling ‘Vestiging en diversificatie’ loopt tot en met 31 december 2019 en is een vervolg op de Vestigingsregeling Fryslân uit 2015.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Met deze subsidieregeling willen we onze Friese economie stimuleren. Fryslân wordt hiermee aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. Doel is om extra werkgelegenheid te creëren.“

Als een bedrijf een nieuwe activiteit start en daarmee een toename van minimaal tien fte realiseert, kan het binnen deze regeling subsidie aanvragen. De regeling geldt ook voor ondernemers die in Fryslân een nieuw product willen ontwikkelen voor een nieuwe markt en daarmee minimaal tien fte extra werkgelegenheid creëren.

Er zijn enkele aanpassingen ten opzichte van de vorige subsidieregeling. De eerdere regeling was op sommige onderdelen onvoldoende duidelijk. De opnieuw opengestelde regeling biedt meer duidelijkheid.

Wurkje mei Fryslân

Wurkje mei Fryslân is het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website: www.fryslan.frl/wurkje