Dorpsbelang Marsum opent bakkerswinkel

Marsum - Dorpsbelang Marsum heeft op dinsdag 8 mei de sleutel van de nieuwe bakkerswinkel overgedragen aan de trotse exploitant Esselina Beimers.

Dorpsbelang wil hiermee het voorzieningenniveau in haar dorp overeind houden. In dit geval zelfs verbeteren omdat het een eerdere bakkerswinkel vervangt die kleiner was. Ook deze bakkerswinkel was eigendom van Dorpsbelang.

De totale kosten bedragen €22.000,-. De provincie (IepenMienskipfûns) en de gemeente Menameradiel droegen elk €7.500,- bij in dit leefbaarheidsproject. Verder zijn bijdragen toegezegd door het H. Duintjerfonds, fonds Bolsward/Dronrijp en de KNHM (Kern met pit). Het dorp legde zelf zo’n €3000,- bij. Vrijwilligers uit het dorp hebben tientallen uren gestoken in verfwerk en inrichting. 

Dorpsbelang heeft bewust gekozen voor dit concept. Het pand is van Dorpsbelang, de exploitatie doet een vrijwilliger die de winst mag houden en mag investeren in de winkel. 
Op deze wijze lukt het om een winkel in een dorp overeind te houden. Zelfs als het op drie kilometer afstand zit van twee grote supermarkten. Dit concept is door andere dorpen redelijk eenvoudig te kopiëren.