Werkzaamheden Wirdumerdijk Leeuwarden

Leeuwarden - Netbeheerder Liander begint maandag 14 mei met werkzaamheden aan de Wirdumerdijk. De gashoofdleiding wordt de komende zes weken gefaseerd vervangen. De straat blijft open voor verkeer en winkels blijven bereikbaar voor publiek.

In december vorig jaar is een gaslek geconstateerd ter hoogte van de Wirdumerdijk 17. Naar aanleiding hiervan heeft Liander een aantal metingen verricht en blijkt het noodzakelijk om de gashoofdleiding te vervangen. De hoofdleiding ligt ongeveer 1 meter uit de gevels en wordt in delen vervangen. Het uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk overlast wordt veroorzaakt voor winkeliers, publiek en verkeer, maar enige hinder is onvermijdelijk.

De werkzaamheden duren maximaal zes weken. Het werk zal de eerste drie weken plaatsvinden in een ‘kooi’ van dranghekken met een lengte van 24 meter. Voor de bereikbaarheid van de panden zullen waar nodig loopbruggen worden geplaatst.  Aan het einde van iedere werkdag is er een minimale afzetting aanwezig en in het weekend blijft er een kooi van bouwhekken van maximaal twaalf meter staan. Uitzondering hierop is het weekend van 25 en 26 mei wanneer alles is opgeruimd zodat er geen hinder is tijdens het 'Straatfestival'. 

Na drie weken ligt de hoofdleiding in de grond en worden de aansluitingen van de diverse panden overgezet. Voor deze werkzaamheden zijn er geen grote afzettingen meer nodig. Er wordt gewerkt in werkvakken van circa vier vierkante meter. Naar verwachting worden er twee aansluitingen per dag overgenomen en aan het eind van de dag zijn er geen afzettingen meer aanwezig.