Omvangrijk project Sportverplaatsing Grou en woningbouw Nesserdyk afgerond

Grou - De herontwikkeling met woningbouw aan de Nesserdyk in Grou na de verplaatsing van sportvelden is woensdag 9 mei officieel afgerond.

Wethouder wonen Henk Deinum plantte samen met voorzitter Sije van der Meulen van de Stichting Sportcentrum Grou namens de sportverenigingen en directeur Folkert de Haan van ontwikkelaar HaeneS Planontwikkeling B.V. de laatste boom.

Ruim veertien jaar na de oorspronkelijke planvorming is dit omvangrijke project afgerond. Wethouder Henk Deinum: ,,It risseltaat mei besjen lije, mei tank oan de ynset fan de ûntwikkelder en sportferienings. Grou hat in skitterende moaie sportakkommodaasje oan ‘e râne fan it doarp krigen, en is een tige moaie en rom opsetten wenwyk riker mei rom hûndert wenten yn ferskate segmenten.”

Start project
In februari 2004 is er een convenant opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt tussen de toenmalige gemeente Boarnsterhim, de sportverenigingen en HaeneS Planontwikkeling B.V. over de verplaatsing van de sportvelden en de herontwikkeling van de vrijkomende velden en basisschoollocaties met woningbouw. Het principe daarbij was dat HaeneS voor haar rekening en risico de nieuwe sportaccommodaties heeft aangelegd aan de buitenrand van Grou en in ruil daarvoor de vrijkomende gronden mocht ontwikkelen met woningbouw.

Sportvelden en –accommodaties
Na enkele jaren van intensieve gesprekken tussen betrokken partijen over de inrichting van de plannen kon men uiteindelijk in 2007 beginnen met de realisatie van het project.  In 2008 is gestart met de aanleg van de korfbalvelden en tennisbanen en de realisatie van het gecombineerde clubgebouw van Marfugels en TVG. Kort daarna gevolgd door de tweede fase. de aanleg van de voetbalvelden en bouw clubgebouw voor GAVC.

Woningbouw
Na het vrijkomen van de locatie van het korfballen werd 6 juni 2009 de eerste paal geslagen van het woningbouwproject aan de Nesserdijk. Deze eerste fase bestond uit tien huurwoningen en acht koopwoningen. Nadat ook de voetbalvelden op Meinga gereed waren kon fase twee van Nesserdijk ontwikkeld en bebouwd worden. Hier zijn nog eens twintig huurwoningen, 24 appartementen vier twee-onder-een-kapwoningen en tien vrijstaande woningen gerealiseerd in de periode 2010-2011. Daarnaast was er plaats voor vier particulier te bebouwen kavels voor grotere vrijstaande woningen. Fase drie, behelsde nog eens achttien stuks twee-onder-een-kapwoningen en vijf vrijstaande woningen op de locatie van de voormalige basisscholen.