Schola Liturgica zingt werk van Edward Bairstow en Thomas Tallis

LEEUWARDEN - De Schola Liturgica onder leiding van Geke Bruining-Visser zingt zondag 13 mei een Choral Evensong. Het optreden begint om 17.00 uur.

Centraal tijdens de Evensong staat de componist Edward Bairstow (1874- 1946). Baristow is een van de grootste componisten van anglicaanse kerkmuziek uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij was Master of the Music van York Minster, de kathedraal, waar de aartsbisschop van Engeland zetelt.

Zijn muziek is intens en dramatisch, zonder sentimentaliteit. Voor koren schreef hij prachtig werk, waarbij alle stemmen evenveel aandacht krijgen. Muziek met verrassende harmonische wendingen. Zowel zijn canticles in D als zijn anthem ‘Lord Thou hast been my refuge’ getuigen van een diepe verbondenheid met de tekst.

Als introit zingt het koor het ‘O Lord, give thy Holy Spirit’ van Thomas Tallis (1505- 1585), componist uit de tijd van Hendrik de Achtste. Tallis was een van de eerste componisten die echt anglicaans werk schreef. In de volkstaal: eenvoudige muziek als tegenhanger van de grootse Latijnse missen en motetten uit de Roomse traditie. De responses zijn geschreven door Ashley Grote, de huidige choirmaster van Norwich Cathedral. Daarnaast worden er hymns en psalmen gezongen.