Lenteschool opnieuw een succes

Leeuwarden - Leerlingen uit alle leerjaren tot het voor-examenjaar, van mavo tot en met het gymnasium, konden tijdens de meivakantie voor één of twee vakken gedurende twee weken gratis worden bijgespijkerd. 

CSG Comenius en CG Beyers Naudé vroegen onlangs voor de derde keer op rij - en met succes - subsidie aan om een Lenteschool aan te kunnen bieden. 

Huiswerkinstituut Leeuwarden heeft, evenals voorgaande jaren, ditmaal 49 leerlingen, die nu op zittenblijven staan, maar wel potentie hebben om over te gaan, begeleid om de laatste toetsen voldoende te scoren, waardoor ze wel over kunnen gaan. 

De Lenteschool en Zomerschool zijn dusdanig succesvol, dat de jaarlijks verstrekte subsidie van bijna zeventien miljoen voor alle voortgezet onderwijs-instellingen van Nederland, goedkoper is voor het rijk, dan leerlingen te laten doubleren.  Daarom werd er na het succes van de afgelopen twee jaren, dit jaar gekozen voor een verlenging van weer twee jaren subsidie.

De deelnemende leerlingen, die door Huiswerkinstituut Leeuwarden zijn bijgespijkerd, hebben er alle vertrouwen in dat ze na deze hulp de benodigde voldoendes  voor de zomervakantie zullen halen. Terwijl de Lenteschool begon met herfstweer, eindigde deze met volop zomerweer. En toch bleven de leerlingen doorbikkelen, dus de docenten van het Leeuwarder instituut zijn supertrots op deze kanjers! De Lenteschool werd afgesloten met een certificaten-uitreiking, waar ook de ouders bij waren uitgenodigd.