AsieIdier van de week bij De WisseI | Kyra

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Kyra, een Staffordshire Terrier teef van ongeveer vier jaar.

Kyra is op zoek naar een nieuw tehuis waar ze lekker bezig wordt gehouden. Ze is erg energiek. Haar nieuwe baasje zou haar een plezier doen wanneer deze met haar gaat trainen, werken of in ieder geval haar genoeg te doen geeft om haar energie te kunnen gebruiken. Er is niet veel van haar bekend maar ze lijkt door haar, soms, onbehouwen gedrag niet zo geschikt voor kinderen. Hoe ze met andere dieren is, is ook niet bekend. Heeft u genoeg tijd en ruimte en is het ras u bekend, misschien is Kyra dan een hond voor u.

Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op www.dierenopvangdewissel.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven.

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.