Gebarencafé Leeuwarden bestaat vijf jaar

Leeuwarden - Gebarencafé Leeuwarden viert op zaterdag 19 mei haar eerste lustrum.

Deze speciale feestavond zal plaatsvinden in het Fire Café te Leeuwarden vanaf 20.00 uur. Het is voor iedereen toegankelijk: horende, slechthorende en dove mensen. Voor deze avond is er ook een schrijftolk aanwezig en de gebruikelijke gebarentolk. 

Doel van gebarencafé Leeuwarden is integratie in de maatschappij. Daarom is er ook gekozen voor een openbare locatie, waar iedere maand het gebarencafé wordt gehouden. De bediening van Fire Café heeft ook speciale trainingen gevolgd om de bezoekers van het gebarencafé goed te kunnen ontvangen en bedienen. In het dagelijks leven zien dove of slechthorende mensen elkaar weinig. Juist vanuit die behoefte is het gebarencafé opgezet.  

Gebarencafé Leeuwarden vindt één keer per maand plaats in Fire Café. Kijk voor meer informatie op www.gebarencafe-leeuwarden.nl