Duurzaam wijkrecord voor Heechterp-Schieringen

Leeuwarden - De jeugd van Heechterp-Schieringen danste afgelopen donderdag 17 mei met 23487 joule een wijkrecord op een Energy Floor van zestien tegels. En dat terwijl de dance battle tussen teams uit Napels, Luik en Leeuwarden niet eens op deze discovloer plaatsvond.

De tegels gaven kans op blessures voor de breakdancers.  Maar de extra lange workshops met de kinderen en de disco zorgden voor deze mooie prestatie. Op een scherm was te volgen hoe extra bewegingen meer energie opleverden. Met de slogan 'Dans Je Wijk Kansrijk' liet het NHL Stenden project 'Glocal Link' kinderen op een speelse manier kennismaken  met duurzaamheid.

Omrin droeg hier met 'Plastic Fantastic' ook aan bij. Na de openingshandeling van wethouder Henk Deinum en Omrin-directeur Meinard Kuipers gingen kinderen van de Plataanschool de wijk in om plastic zwerfafval te verzamelen.  Dit onder begeleiding van buitenlandse studenten van NHL Stenden Communicatie. Na inlevering van de afvalzak kregen zij allemaal een sleutelhanger, door de mobiele fabriek 'Plastic Fantastic' gemaakt uit zwerfafval. Onder de deelnemers verlootte Omrin nog een skateboard, ook gerecycled door de mobiele plastic fabriek.  

De dansworkshops, geleid door Jay Visser van 'House of Talents', werden verzorgd door dansers van de culturele centra 'Mammut' uit de Napolitaanse wijk Scampia en 'La Baraka' uit de Luikse wijk Sainte-Marguerite. Dit stond, samen met de dance battle, symbool voor het verbinden van deze wijken met Heechterp-Schieringen.  'Dans Je Wijk Kansrijk' was een onderdeel van het NHL Stenden project 'Glocal Link', gebaseerd op 'Glocal Goals' van LF2018. Het wil kwetsbare jongeren door middel van duurzame circulaire projecten kansrijker maken. In dat kader was er 17 mei een 'see'-posium op NHL Stenden met onder andere Aleid Brouwer, lector 'Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen', en Koos Pot van de Weekendschool. Deze werd gevolgd met een rondgang door de wijk met delegaties van de universiteiten UNISOB Napels en HELMO Luik en jongeren-vertegenwoordigers van Heechterp-Schieringen. De deelnemers bezochten onder meer 'Meetingpoint' en 'BEZIGZIJN'. Op 18 mei stonden bezoeken aan de Omrin Recycle Boulevard en de Blokhuispoort op het programma. Een ontvangst op het stadhuis door burgemeester Ferd Crone sloot de Glocal Link Days af.     

Met het dansevenement 'Dans Je wijk Kansrijk' vierde Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen haar vijfjarig bestaan. Het werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Omrin, Old Burger Weeshuis, Nieuwe Stads Weeshuis, NHL Stenden Communicatie en LF2018. Meer info op Facebook Glocal Link Days.