Leerlingen Wiardaskoalle Goutum plaatsen watertappunt

Goutum - Leerlingen uit groep 8 van de Wiardaskoalle zijn afgelopen maandagavond begonnen met het plaatsen van het eerste openbare watertappunt in Goutum.

Het tappunt krijgt een mooie plek op het dorpsplein, dicht bij de school en speel- en sportvoorzieningen.

Onder leiding van Hendrik Miedema van HM Montage uit Welsrijp zijn de leerlingen gestart met het ingraven van de waterleiding. ,,Het realiseren van het tappunt is één van de tien uitvoeringsprojecten die het dorp heeft benoemd in een eerder ontwikkeld Water- en Landschapsplan", aldus Hans de Vries van Dorpsbelang Goutum. In 2017 zijn in dit kader al drie andere projecten opgeleverd, waaronder een vis- en aanlegsteiger. Het watertappunt is het eerste project wat het dorp realiseert met geld wat bijeen is gebracht met hulp van het crowdfundingsplatform VoorLeeuwarden.nl. In één maand heeft de succesvol verlopen actie bijna €10.000,- opgeleverd. Met dit geld wordt naast het watertappunt ook een Waterweek georganiseerd voor de bovenbouw van de school. Zo krijgen de groepen 7 en 8 drie dagen les van waterprofessoren van het onderzoeksinstituut Wetsus uit Leeuwarden en gaan ze op excursie naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bolsward en naar Frisia Zout in Harlingen. Donderdag 31 mei wordt het tappunt officieel in gebruik genomen. ,,Uiteraard mogen de kinderen van de Wiardaskoalle als eerste hun bidon komen vullen met veilig en gezond drinkwater", zo besluit De Vries.

Over Dorpsbelang Goutum
De vereniging voor Dorpsbelang Goutum werkt aan het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Goutum. Hiervoor staat men in nauw contact met de gemeente Leeuwarden en aanverwante instanties. Ook is Dorpsbelang Goutum betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten met en voor bewoners van Goutum. Dorpsbelang bestaat uit negen bestuursleden die maandelijks samenkomen in dorpshuis Ien en Mien. Elke vergadering wordt voorafgegaan door een ‘inloopkwartier’, waar bewoners de mogelijkheden hebben in te spreken. Kijk ook op: www.goutum.info