Grouster scholen lopen geld bijeen voor Play Skate Court

Grou - Grouster scholen deden afgelopen maandag 29 mei onder zonnige omstandigheden mee aan een sponsorloop voor Play Skate Court Grou.

De leerlingen van de twee basisscholen en het voorgezet onderwijs in Grou hebben er op en om de sportvelden onlangs flink op los gelopen en gerend. De enthousiaste deelnemers renden volgens een voorlopige telling zeker €3000,- bij elkaar.

Het evenement werd in nauwe samenwerking met de Grouster scholen georganiseerd, omdat zij medegebruikers worden van de te realiseren sportaccomodatie.

Op deze sportieve dag werd ook bekend dat bezwaren, die tegen de komst van het Play Skate Court waren ingediend, op 25 mei jl. door B&W ongegrond zijn verklaard.