Zorg en Welzijnsmarkt in Wijkcentrum Bilgaard

Leeuwarden - Stichting Wijkpanel Bilgaard organiseert op zaterdag 2 juni, in samenwerking met 35 partners, een Zorg & Welzijnsmarkt.

Doel van de Zorg & Welzijnsmarkt is: ontmoeting en het verkrijgen van de nodige kennis/informatie over zorg, zorgpartners en bekendheid te geven aan voorzieningen die diverse zorg- en welzijnsorganisaties aanbieden.

Tegelijkertijd is dit ook een netwerkbijeenkomst voor alle deelnemende organisaties.

U wordt in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen en te ervaren wat voor fantastisch werk er in de zorg- en welzijnssector wordt verricht.

De Zorg & Welzijnsmarkt is voor iedereen toegankelijk. De markt (Lutz Jacobi opent deze) vindt van 10.30 tot 16.00 uur plaats.