Samenwerken aan rookvrije generatie in gemeente Leeuwarden

Leeuwarden - Dertig organisaties hebben zich verbonden aan het convenant 'Leeuwarden Op Weg naar en Rookvrije Generatie'.

Kinderburgemeester Silvan de Vries was aanwezig als vertegenwoordiger van deze generatie.

Van kinderopvang tot Cambuur Verbindt, ze willen allemaal meewerken aan een rookvrije omgeving voor onze kinderen. Want meeroken, zien roken en in aanraking komen met tabak, leidt heel vaak tot zelf verslaafd raken aan roken. Met dodelijke gevolgen.

Daarom hebben de ondertekenaars de volgende ambities:

-              dat elk kind in de gemeente Leeuwarden vanaf januari 2020 rookvrij kan opgroeien;
-              dat voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers niet-roken de norm is op eigen terreinen en gebouwen;
-              medewerkers zijn zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, vooral als zij met kinderen in aanraking komen;
-              daar waar gewenst medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat hier ondersteuning voor is;
-              de samenwerkende organisaties zich zullen inspannen om kennis en ervaringen te delen en gezamenlijk te committeren aan het uitbannen van roken.

Alle organisaties hopen hiermee ook ouders en opvoeders bewust te maken van hun eigen rookgedrag en te motiveren om te stoppen.

In de gemeente Leeuwarden werd het convenant ondertekend door BV Sport, Cambuur Verbindt, De Friesland Zorgverzekeraar, GGD Fryslân, gezamenlijke basisscholen, het gezamenlijke voortgezet onderwijs, Jeugdhulp Friesland, Kidsfirst COP groep, MCL, Kinderopvang Friesland, Gemeente Leeuwarden, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, VNN en Veiligheidsregio Fryslân.