Nieuw vaarwater Suderburds Wiid geopend

Grou - Het Suderburds Wiid werd zaterdag 2 juni feestelijk in gebruik genomen met een grote vloot van KZV Oostergoo en de watersportverenigingen uit Grou, commissaris van de Koning Brok op het Statenjacht en een spectaculaire flyboardshow.

Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,Der leit no san 25 bunder oan nij wetter tusken de Pikmar en de Sitebuorster ie. De skûtsjes en oare wettersporters ha no folle mear romte op it wetter; romte om fan it wetter te genietsjen, mar ek fan de bysûndere natuer op de Suderburd.”

Lang gekoesterde wens
Een nieuw, en vooral ruimer vaarwater bij de Burd was al lange tijd een wens van de Grouster Watersportverenigingen. Met de aanleg van het Suderburds Wiid hoeven de vele skûtsjes, zeilboten en andere watersporters niet allemaal meer langs De Tynje. Jetze van der Goot (voorzitter bestuurscommissie Swette-De Burd): “Ik bin wiis mei it Suderburds Wiid. It jout in protte mooglikheden foar de wettersporters en rekreaasje.”

Inrichting van het projectgebied
Het Suderburds Wiid is onderdeel van het herinrichtingsproject Swette-De Burd. Een project waarin natuur, landbouw, recreatie en water samen komen. Het Swettegebied en It Eilân zijn al volledig ingericht en herverkaveld, en ook het werk op het eiland de Burd is bijna klaar. In 2015 is het gemaal op de Burd opgeleverd, waarmee de waterhuishouding op orde kwam. De komende weken rondt de aannemer de werkzaamheden op de Burd af en dan is daar zo’n driehonderd hectare nieuwe natuur gerealiseerd, en is zo’n zeven kilometer aan oevers en kaden opgeknapt voor Wetterskip Fryslân. Naar verwachting is het project na de zomer van 2018 klaar.