Asieldier van de week bij De Wissel | Laartje

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Laartje, een dame op leeftijd.

Laartje is meer een kat-uit-de-boom-kijk type kat en het duurt meestal even voordat ze zich gewonnen geeft. Maar is het eenmaal goed, dan geniet ze volop van aandacht, zeker van haar dagelijkse portie eten!
Ze heeft samen gewoond met een andere kat, maar verder weten we weing van haar en wat haar woonwensen zijn.

We plaatsen haar liever niet bij jonge kinderen en dus graag in een rustig huishouden.

Mocht u interesse hebben in een van onze dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl. 

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.